Nostalgibarens förvandling

Klubbens gamla gamla bar har uppdaterats!

nostalgibaren_1

Nostalgibaren är numera mobil 🙂 Hjulen monterade för första ”provkörning” i garaget

 

 

 

 

 

nostalgibaren_2Första testen utföll väl så den rullades vidare till hojbåsen för nyinvigning

 

 

 

 

 

 

nostalgibaren_3

 

Inte bara bytt skepnad till att bli mobil… Nu tjänstgör den även som DiscoBar 🙂